Reflü iPhone Uygulaması - Medicorium - Murat Üstün

REFLÜ HASTALIĞI TESTİ

Uygulamada yer alan Reflü Testi yardımıyla reflü hastalığı skorunuzu rahatlıkla öğrenebilirsiniz. Reflü testi tamamen bilimel bir test olup toplam dört ana kriterin sorgulanma esasına göre çalışmaktadır.

Bu kriterler sırasıyla: Göğüste Yanma, Göğüs Ağrısı, Yediklerin Ağıza Gelmesi ve Yutma Güçlüğüdür. iPhone kullanıcıları bu ana kriterleri seçerek her ana kriter altındaki seçenekleri işaretleyebilirler.

Bu dört ana kriterin maksimum skoru toplam reflü skorunu ifade etmektedir. Toplam reflü skoru 25 ve üzeri olan kişilerde reflü hastalığı tehlikeli boyuta ulaşmıştır. Bu hastaların vakit kaybetmeden MEDICORIUM'a başvurmaları önem arzetmektedir.

Op. Dr. Murat ÜSTÜN / MEDICORIUM

1986-1992 yıllarında Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi’nde eğitim gördü.

1996 yılında Genel Cerrahi Uzmanı oldu. Eğitim aldığı SSK Ankara Eğitim-Araştırma Hastanesi’nde Klinik Şefi Op.Dr.Yalçın Aran ve Şef Yrd. Op.Dr.Hadi Tevfik Küçükpınar’la birlikte çalışma olanağını elde etti. Bu sayede, Türkiye’de yeni başlayan laparoskopik cerrahi tüm cerrahi yaşamında en büyük ilgi alanını oluşturdu. Yine bu dönemde HÜFAM onaylı Hastane Yöneticiliği ve Toplam Kalite Yönetimi sertifika eğitimlerini bitirdi.

1996-1999 yıllarında SSK Ankara İhtisas Hastanesi’nde tranplantasyon kliniğinin kurulmasında aktif rol alıp, özellikle renal transplantasyon ve laparoskopik cerrahi alanında çalıştı.

1999-2001 yılları arasında kendi isteği ile SSK Zonguldak Bölge Hastanesi’ne giderek burada ilk laparoskopik cerrahi ünitesini kurdu. Ameliyathanede modernizasyon çalışmalarını yürüttü, sterilizasyon prensiplerini yerleştirdi.

Kurumun çağdaş tıp uygulamalarıyla bağdaşmayan politikalarına ve kasıtlı bir tayine tepki olarak 2001 yılında SSK’dan istifa etti.

O tarihten bu yana İstanbul’da özel sağlık sektoründe çalışıyor. Bir süre Ankara Netcad yazılım firmasında DrCAD tıbbi yazılımının proje koordinatörlüğünü yaptı. 3 yıl kadar Hayat grubunda kendisine ait endoskopi ünitesini işletti. Özel çalışma hayatında endoskopik tanı ve tedavi yöntemleri yanısıra obezite cerrahisi alanına yönlendi. www.medicorium.com obezite ve cerrahi portalı, www.obezitecerrahisi.org obezite portalı, www.kelepcekardesligi.com mide bandı destek forumu gibi pek çok cerrahi ve sosyal amaçlı siteyi bizzat kurdu ve yönetti. 2010-2011 yılları arasında Türkiye'nin ilk Obezite ve Metabolizma Cerrahisi Merkezi oluşumunda Koordinatör olarak görev aldı. Halen özel sektörde çalışmaktadır.

Uygulama Özellikleri

  • Bilimsel reflü testi
  • İngilizce ve Türkçe tasarım
  • Veri senktonizasyonu
  • Click to call, Click to email
  • Click to map, Click to web
  • Değişebilen kapak resmi